Amit Gal

Delft | amit@dedataverbinders.nl

Designer, developer, tinkerer. 15 odd years in R&D teams, imagining and creating products and solutions while wearing different hats. Jack of all trades, master of a couple.

3 artikelen

Meest recente artikel Wij zijn de dataverbinders door Daniel Kapitan public
public

Het dilemma van de zelfstandige (of: waarom ik een dataverbinder werd)

Toen ik begon als zelfstandige, had ik niet gevoel dat ik überhaupt een keuze had. Een project niet aannemen omdat het te weinig maatschappelijke impact heeft? Dat klinkt wel erg ver gezocht.

Lees artikel