Egge van der Poel

Rotterdam

Egge is een beta met een alfarandje. Hij probeert een lieve vader en echtgenoot te zijn, past niet makkelijk in hokjes en gebruikt die eigenschap om bruggen te bouwen.

4 artikelen

Meest recente artikel Wij zijn de dataverbinders door Daniel Kapitan public
public

Delen als default

De covid-pandemie is een schier onuitputtelijke bron voor reflecties op onze samenleving als geheel en onze organisatievormen in het bijzonder. Het toont aan dat samenwerken een absolute noodzaak is.

Lees artikel