Egge van der Poel

Rotterdam | info@eggewel.nl

Egge is een beta met een alfarandje. Hij probeert een lieve vader en echtgenoot te zijn, past niet makkelijk in hokjes en gebruikt die eigenschap om bruggen te bouwen.

4 artikelen

Meest recente artikel Wij zijn de dataverbinders door Daniel Kapitan public
public

Delen als default

De covid-pandemie is een schier onuitputtelijke bron voor reflecties op onze samenleving als geheel en onze organisatievormen in het bijzonder. Het toont aan dat samenwerken een absolute noodzaak is.

Lees artikel