Marcel Kerkhoven

Brummen | mkerkhoven@meidoorn.info

Huisarts en omziener, met hart voor het coöperatief organiseren van zorg en welzijn, liefst samen met inwoners lokaal en dichtbij. Nieuwsgierig van aard, omarmt complexiteit en stuurt op doelbinding.

3 artikelen

Meest recente artikel Nieuwsbrief maart 2023 door Daniel Kapitan public
public

Wie zijn de dataverbinders?

Verschillende achtergronden, vergelijkbare drijfveren. Als experts op ons eigen vakgebied zoeken wij elkaar op en werken aan mensgericht gebruik van data. We dromen door te filosoferen, adviseren, doceren en te publiceren over data. En we werken ook hands-on aan diverse dataprojecten.

Lees artikel