public

Een briljante mislukking: de stichting Corona in Kaart

Vanaf het begin hebben wij met huisartsen, data-scientist, kan-wel-jurist, ethica gepleit voor lokale registratie van verdenkingen en besmettingen, om zo betere inzichten te krijgen in verspreiding van COVID-19. De huisarts

10 maanden geleden

Meest recente artikel Generative art in Python door Daniel Kapitan public

Vanaf het begin hebben wij met huisartsen, data-scientist, kan-wel-jurist, ethica gepleit voor lokale registratie van verdenkingen en besmettingen, om zo betere inzichten te krijgen in verspreiding van COVID-19.

De huisarts en de eerstelijn als buitengewoon opsporingsambtenaren voor corona. Lokale inzicht in verspreiding, gekoppeld aan directe zorg en regionaal en landelijk inzichten voor beleid hadden wat ons betreft hand in hand kunnen gaan.

Het heeft ons een schat aan kennis opgeleverd. Mooie onderlinge verbinding opgeleverd tussen de initiatiefnemers, maar helaas niet de opdracht om dit op regio niveau verder te ontwikkelen. De kennis en ervaring nemen wij mee. Wij geloven dat zorgdata als Commons aangemerkt, pas echt een natuurlijke hulpbron wordt als deze niet alleen voor beleid en onderzoek wordt ingezet maar juist ook voor de hulpverlener en patiënt realtime beschikbaar komt. De trots die ons rest is de nominatie als briljante mislukking!

De website stichting.coronainkaart.nl is gearchiveerd, maar blijft voorlopig live. Als monument voor alle mensen die vol energie hebben meegedacht en meegedaan aan onze beweging. Op naar de volgende poging om burgers, zorgverleners en andere mensen die beslissingen moeten nemen zo goed mogelijk te informeren.

Dank allemaal, namens het bestuur.

Egge van der Poel

Gepubliceerd 10 maanden geleden