Tag: mensgericht gebruik van data

2 artikelen

Meest recente artikel Wij zijn de dataverbinders door Daniel Kapitan public
public

Hoe krijgen we eerlijke algoritmen voor overheidstoezicht?

Het gebruik van algoritmen voor toezicht door de overheid blijft een heikel punt. In de Tweede Kamer werd met ruime meerderheid een motie aangenomen om impact assessments verplicht te stellen ter voorkoming van misbruik van algoritmen. Maar om tot eerlijke algoritmen te komen, is meer nodig.

Lees artikel